NatúúrlijkHouten

Raadsbijdrage ‘Zonnepark Oosterlaak, Agrarische Structuurversterking Schalkwijk Project 1 en doelgroepenverordening

Afgelopen raad waren er 3 grote onderwerpen: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘Zonnepark Oosterlaak’, de uitwerking bedrijfsverplaatsing Lekdijk 28 Schalkwijk in het kader van de Agrarische Structuurversterking Project 1 (ASV I), en de Doelgroepenverordening. De raad heeft twee avonden nodig gehad, met name over deze drie grote onderwerpen. Tenslotte kwam een aantal partijen met een …

Raadsbijdrage ‘Zonnepark Oosterlaak, Agrarische Structuurversterking Schalkwijk Project 1 en doelgroepenverordening Lees verder »

Renate Lambermomt

Raadsbijdrage visie maatschappelijke vastgoed

Voorzitter, college, raadsleden, inwoners, Op 17 februari j.l. ontvingen wij een Raadsinformatiebrief getiteld ‘strategie op vastgoed’. In deze brief werd aangegeven dat het college een strategie rondom het maatschappelijk vastgoed zou uitwerken in een voorstel dat nog voor het zomerreces behandeld kon worden. We zijn dan ook verheugd dat wij zoals gepland, vanavond, aan de …

Raadsbijdrage visie maatschappelijke vastgoed Lees verder »

Raadsbijdrage Burgerberaad Energie 2040

Raadsbijdrage Voorzitter, college, raadsleden, inwoners, Over de  Ruimtelijke Koers 2040 is veel gezegd en geschreven. Ondanks uitgebreide participatietrajecten herkenden inwoners zich hierin niet, mede ook omdat die bijeenkomsten onvoldoende teruggekoppeld werden. De verontwaardiging hierover leidde mede tot het eerste referendum in Houten en uiteindelijk ook tot de oprichting van NatúúrlijkHouten. Wij doen mee aan dit …

Raadsbijdrage Burgerberaad Energie 2040 Lees verder »

Betaalbaar bouwen in Houten, hoe dan?

Betaalbaar bouwen in Houten, hoe dan? Gespreksavond 11 mei NatúúrlijkHouten en SGP  In de gemeente Houten willen wij komende jaren 4750 woningen bouwen, waarvan een groot gedeelte betaalbaar. Een deel zal worden gerealiseerd in het centrum van Houten en op kleine schaal in ’t Goy en Schalkwijk. En we willen ook 2750 bouwen in Houten-Oost. …

Betaalbaar bouwen in Houten, hoe dan? Lees verder »

Verslag van het eerste Inspiratie Café NatúúrlijkHouten op 19 april in De Engel: Groen Bouwen

Groen bouwen, wat levert het op voor de Houtenaren en hun leefomgeving? Voor circa 60 aanwezigen trapte voorzitter Raymund Peters de avond af. Het eerste Inspiratie Café van NatúúrlijkHouten was een feit. De partij wil hiermee een nieuwe traditie in gang zetten om bewoners op thema’s te inspireren. De expertgroepen van NatúúrlijkHouten spelen in de …

Verslag van het eerste Inspiratie Café NatúúrlijkHouten op 19 april in De Engel: Groen Bouwen Lees verder »

Groen Houten

Inspiratie Café NatúúrlijkHouten op 19 april in De Engel: Groen Bouwen

Groen bouwen, wat levert het op voor de Houtenaren en hun leefomgeving? Dit thema staat centraal tijdens het eerste Inspiratie Café dat NatúúrlijkHouten op 19 april organiseert. De bouwopgave van 4800 woningen in Houten vraagt om een uitdagende en toekomstbestendige kijk op onze leefomgeving. Klimaatverandering, energievoorziening, gezondheid, sociale cohesie en covid dwingen gemeenten, provincies en …

Inspiratie Café NatúúrlijkHouten op 19 april in De Engel: Groen Bouwen Lees verder »

Renate Lambermont

Spoorboekje van de Ruimtelijke opgaven tot 2026

Voorzitter, college, raadsleden, inwoners, Een jaar geleden werden wij als raadsleden geïnstalleerd. Voor NatúúrlijkHouten een extra bijzonder moment als nieuwe partij in deze Raad. Wij zijn de verkiezingen in gegaan met een toekomstdroom: dat Houten de meest geslaagde VINEX-locatie in Nederland blijft. Het unieke dorp waar we trots op zijn en dat in de toekomst …

Spoorboekje van de Ruimtelijke opgaven tot 2026 Lees verder »