NatúúrlijkHouten

Jan Hoogenraad

Alternatief Ring Utrecht (ARU) gepresenteerd. NatuurlijkHouten was erbij

NatuurlijkHouten was aanwezig bij presentatie Alternatief Ring Utrecht (ARU)  Op 20 december presenteerden gedeputeerde André van Schie en de wethouders mobiliteit van de regio een pakket maatregelen als alternatief voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd aan gemeenteraden en provinciale staten. Van de meeste gemeenten was er een raadslid live of online aanwezig. Voor …

Alternatief Ring Utrecht (ARU) gepresenteerd. NatuurlijkHouten was erbij Lees verder »

Berichten uit de gemeenteraad van 12 december

Gemeenteraad 12 december Op 12 december jl. vond de laatste raadsvergadering van 2023 plaats. Opschorten besluitvorming In de aanloop naar deze raadsvergadering had ook het raadsvoorstel voor de “Tijdelijke huisvesting van asielzoekers, spoedzoekers en maatschappelijke organisaties op de agenda gestaan. Het college had  op grond van alle reacties die het voorstel losmaakte besloten het voorstel …

Berichten uit de gemeenteraad van 12 december Lees verder »

Raadsbijdrage ‘Zonnepark Oosterlaak, Agrarische Structuurversterking Schalkwijk Project 1 en doelgroepenverordening

Afgelopen raad waren er 3 grote onderwerpen: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘Zonnepark Oosterlaak’, de uitwerking bedrijfsverplaatsing Lekdijk 28 Schalkwijk in het kader van de Agrarische Structuurversterking Project 1 (ASV I), en de Doelgroepenverordening. De raad heeft twee avonden nodig gehad, met name over deze drie grote onderwerpen. Tenslotte kwam een aantal partijen met een …

Raadsbijdrage ‘Zonnepark Oosterlaak, Agrarische Structuurversterking Schalkwijk Project 1 en doelgroepenverordening Lees verder »