NatúúrlijkHouten in het kort

Waar staan wij voor

NatúúrlijkHouten is een nieuwe, lokale politieke partij voor Houten, ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Onze missie is dat Houten met alle kernen een vitale samenleving blijft, vooruitstrevend en toekomstbestendig, waar inwoners betrokken zijn bij elkaar en plezierig mogen leven in een gezonde leefomgeving.

Waar gaan wij voor

Inwoners en ondernemers maken samen de Houtense samenleving. We willen ons via de politiek inzetten voor een samenleving waarin sociale samenhang, gemeenschapszin, leefbaarheid en duurzaamheid centraal staan. De visie van waaruit het huidige Houten is ontworpen is hierbij voor ons een belangrijke inspiratiebron. Met de menselijke maat als uitgangspunt. Iedereen telt mee!

NatúúrlijkHouten is een ledenpartij die gevoed en gedragen door de achterban het debat aangaat en de schakel is tussen raadsfractie en de samenleving. Daar is een politieke partij immers voor bedoeld.

Actueel

Raadsbijdrage ‘Zonnepark Oosterlaak, Agrarische Structuurversterking Schalkwijk Project 1 en doelgroepenverordening

Afgelopen raad waren er 3 grote onderwerpen: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 'Zonnepark Oosterlaak', de uitwerking bedrijfsverplaatsing Lekdijk ...
Lees meer

In Memoriam Karen Machielsen

Op donderdag 6 juli is Karen in het Hospice Kromme Rijnstreek in het bijzijn van Marian Aanen en ...
Lees meer
Renate Lambermomt

Raadsbijdrage visie maatschappelijke vastgoed

Voorzitter, college, raadsleden, inwoners, Op 17 februari j.l. ontvingen wij een Raadsinformatiebrief getiteld 'strategie op vastgoed'. In deze ...
Lees meer
Renate Lambermont

Raadsbijdrage Huis van Houten

Voorzitter, college, raadsleden, inwoners, Ik herinner me nog een van de eerste keren dat ik als raadslid in ...
Lees meer

Raadsbijdrage Burgerberaad Energie 2040

Raadsbijdrage Voorzitter, college, raadsleden, inwoners, Over de  Ruimtelijke Koers 2040 is veel gezegd en geschreven. Ondanks uitgebreide participatietrajecten ...
Lees meer
Renate Lambermont

Raadsbijdrage Houtens DNA

Raadsbijdrage Voorzitter, college, raadsleden, inwoners, Houten is een bijzondere en unieke gemeente. Een gemeente die ontzettend gegroeid is ...
Lees meer

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid