Thema
Wonen

Wonen

De Kern

NatúúrlijkHouten kiest er uitdrukkelijk voor om te bouwen in Houten Oost. Wij willen daar een duurzame woonwijk realiseren die past in het landschap en met behoud of herstel van cultuurhistorische elementen. Geen villawijk, maar een wijk waar óók inwoners met een kleinere beurs en een modaal inkomen kunnen wonen. Een gevarieerd woningbouwprogramma met 30% sociale huurwoningen en 20% goedkope koop. Gemengd, met een mix van hoog- en laagbouw en een maximum van 4 of 5 woonlagen, met kansen voor starters en ouderen om een goede doorstroming te bevorderen en energiepositief. Een wijk waar inwoners elkaar kennen en gericht op sociale cohesie.

De overige woningen worden gebouwd door transformatie van kantoren in Centrum, Molenzoom en Koppeling, door het splitsen van bestaande woningen en door het extra toevoegen van woningen in Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal. Vóór 2030 bouwen we op diverse locaties 800 woningen voor jongeren en starters.

Onze droom: de meest geslaagde VINEX-locatie in Nederland blijven als voorbeeld voor Nederland én het buitenland!

Toelichting

Onze visie is dat Houten zich op een natuurlijke manier verder kan ontwikkelen. Een veilige, gezonde, duurzame en vertrouwde leefomgeving is daarbij het vertrekpunt. Waar inwoners met respect voor elkaar en hun omgeving kunnen wonen en waar ze elkaar (leren) kennen.

Het woningaanbod dient aan te sluiten bij de behoefte van onze inwoners. Initiatieven die gemeenschapszin bevorderen, zoals collectieve woonvormen en hofjes, willen we daarom in het bijzonder stimuleren en faciliteren.

We gaan uit van de basisbeginselen die ten grondslag liggen aan het ontwerp van Houten: “eerst het groen en dan de stenen” en “eerst de voetganger en fietser, dan de auto”. Zo ontstaan vitale en gevarieerde woonwijken waar het prettig wonen is.

NatúúrlijkHouten  kiest voor een bouwwijze die aansluit op de aanliggende wijken met véél respect voor de huidige bewoners en hun omgeving. Een manier die past bij het huidige karakter van Houten. Dat wil zeggen op enkele selecte plekken kunnen best 1 of maximaal 2 extra bouwlagen komen, maar we gaan dus niet enorm verstedelijken: Houten gaat niet op Utrecht of Nieuwegein lijken of daar tegenaan groeien!


Wij willen ongeveer 4800 woningen bouwen in de periode tot 2040. Bij de bouw daarvan gaan we uit van een veranderende woonbehoefte omdat huishoudens kleiner worden en de vergrijzing in Houten meer dan evenredig toeneemt.

Houten Oost

Op basis van deze visie en geïnspireerd door het Houtens Manifest kiest NatúúrlijkHouten voor het bouwen van 3200 woningen in Houten Oost. Daar ligt de grootste kans om een gezonde leefomgeving met betaalbare woningen te realiseren. Een bijkomend voordeel is dat de gemeente Houten in dit gebied al een aantal grondposities heeft en dus sneller kan gaan bouwen.

Noordwest wijzen wij af vanwege de grotere complexiteit ten opzichte van Houten Oost en het negatieve gezondheidsadvies van de GGD. De kans dat het bouwprogramma vertraging oploopt is veel groter dan in Houten Oost. Bovendien is de betaalbaarheid van deze gebiedsontwikkeling zeer onzeker.

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid