Raadspraat: De bibliotheek gaat plat! Wat doen we met het gat?

Marian Aanen (10)

We hebben gemerkt dat het velen is ontgaan, maar net voor de zomervakantie nam de raad het besluit om tot een snelle sloop over te gaan van de bibliotheek en het Huis van Houten. Lekkage van het dak - na jarenlang slecht onderhoud - en de hoge kosten van herstel waren hiervoor de reden. Nog niet duidelijk is waar de bibliotheek en de andere gebruikers moeten blijven. NatúúrlijkHouten vindt een gat in het centrum zonder concrete plannen onwenselijk en risicovol. Verloedering op een van de meest prominente plekken van Houten ligt immers op de loer. Een motie van ons om pas te slopen als er een concreet zicht is op een herontwikkeling van de locatie binnen anderhalf jaar na de sloop, haalde het echter niet.

NatúúrlijkHouten wil dus geen gat in het centrum. Maar als het er komt - en de sloop is onvermijdelijk, gezien het raadsbesluit - moet het snel worden gedicht! Oók tijdelijk, en in afwachting van een goed en breed gedragen plan voor de langere termijn. Voor dat laatste bestaan al wel ideeën zoals een combinatie van woningen en publieke voorzieningen, maar de uitwerking en realisatie daarvan kunnen, zo vrezen wij, gezien alle landelijke regels waar iedereen – en ook dus de gemeente- tegen aanloopt, nog járen gaan duren. Het gat moet daarom sowieso tijdelijk worden gevuld.

En ondertussen staat het college voor de enorme uitdaging om de bibliotheek en het Huis van Houten elders te huisvesten.

Mocht u suggesties hebben: NatúúrlijkHouten hoort het graag!

Marian Aanen, raadslid en fractievoorzitter NatúúrlijkHouten

Dit artikel delen: