Geen indoor Padelcentrum met Horeca naast het Hospice!

Tijm Corporaal

Half april kreeg Marian een telefoontje van haar collega raadslid van de PvdA. Of wij iets wisten van de voorgenomen verkoop van een stuk grond naast het Hospice Kromme Rijnstreek.

Tijdens de bespreking in de fractie op 15 april bleek niemand hier iets van te weten. En als collegepartij is het dan fijn dat onze wethouder Paul van Ruitenbeek direct kon antwoorden dat dit onderwerp niet in B&W was besproken. Tijd voor actie. Tijm Corporaal ging langs bij de locatie en formuleerde een aantal vragen om hierover door te praten. Collega gemeenteraadslid van HA! zocht uit waar deze grondreservering wel en waar niet was gemeld (niet in het Houtens Nieuws bijvoorbeeld). Samen met de PvdA/GroenLinks en HA! werden enkele vragen voor het vragenhalfuur op 23 april voorbereid en uitgebreide schriftelijke vragen ingediend bij het college. Toen Marian bij  collega coalitiepartij ITH  aangaf deze vragen te zullen stellen en schriftelijke vragen te hebben voorbereid, gaven zij aan graag mee te doen. En daarmee bleek direct dat in de gemeenteraad al een meerderheid grote vraagtekens plaats bij deze voorgenomen grondverkoop. Toen ook VVD wethouder Daan Vermeulen tijdens het vragenhalfuur aangaf dat het college zeker nog niets besloten had, was voor ons duidelijk dat ons gezamenlijke optreden met de andere partijen effectief was geweest.

Natuurlijk zijn we voor een gepaste oplossing voor het Racketcentrum. Daar willen we ons ook sterk voor maken. Maar laten we deze hoek van de verder drukke Kruisboog blijvend gereserveerd houden voor afscheid, stilte en bezinning.

Ter informatie bijgaand de gestelde schriftelijke vragen en de extra Nieuwsbrief die het Hospice op 1 mei liet verschijnen.

We verwachten over maximaal 6 weken antwoord te hebben op de schriftelijk ingediende vragen.

Tijm Corporaal,  raadslid NatúúrlijkHouten

tijm.corporaal@natuurlijkhouten.nl

Dit artikel delen: