Raadspraat: Hub op z’n Houtens!

Marian bril klein

De afgelopen maanden leidde de opvang van vluchtelingen en de Houtense HUB tot veel discussie en emoties. Om rust te creëren en zich te kunnen bezinnen nam B&W daarom het raadsvoorstel terug nadat bijna de hele gemeenteraad hiertoe had opgeroepen. Even een pas op de plaats en tijd nemen voor gesprekken met voor- en tegenstanders om te horen wat de ideeën zijn en waar zorgen zitten. Om zo tot elkaar en een oplossing te komen. De tegenstanders zijn niet allemaal tegen asielopvang maar hebben zorgen zoals over veiligheid. De voorstanders zijn enthousiast en beide groepen hebben goede tips. Vluchtelingenopvang en een COA zijn voor NatúúrlijkHouten géén issue, óók vanuit het oogpunt van solidariteit met Ter Apel. We hebben verantwoordelijkheid te nemen.

NatúúrlijkHouten vindt wél dat de plannen beter kunnen. Maar dan moet de provincie meer ruimte geven zodat we er een Houtense invulling aan kunnen geven, dus creatief en met lef! Dit met als doel een zo goed en breed mogelijk gedragen plan, met méér sociale draagkracht. Met méér voorzieningen voor een goede leefomgeving. Denk aan werkplekken, een multicultureel restaurant waar asielzoekers aan het werk kunnen. Dat kán na een uitspraak van de Raad van State eind 2023.

NatúúrlijkHouten staat voor nabuurschap en een gemixte en duurzame leefomgeving, om samen een goede woongemeenschap te vormen. Hoe mooi zou het daarom zijn als in de HUB ook plek zou zijn voor de vele senioren in Houten die op zoek zijn naar een Knarrenhof. Dáár zitten immers de potentiële vrijwilligers zoals taalcoaches.

Het zijn zomaar ideeën en u hebt die misschien ook. Graag gaan we daarover met u in gesprek. Onze inzet is een HUB op z’n Houtens!

Marian Aanen, raadslid en fractievoorzitter NatúúrlijkHouten

Dit artikel delen: