Over de partij

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid

NatúúrlijkHouten is een lokale politieke partij die in 2021 is ontstaan na de discussies en besluitvorming over de Ruimtelijke Koers Houten 2040.
De oprichters van NatúúrlijkHouten hebben het proces van de Ruimtelijke Koers van dichtbij meegemaakt en ervaren dat de inbreng en visie van inwoners en ondernemers onvoldoende gezien, gehoord of begrepen werd in het politieke proces.
Dit inspireerde om een nieuwe politieke partij op te richten die dicht bij de inwoners staat en op die manier hun betrokkenheid in politieke besluitvorming kan vergroten. De partij wil bijdragen aan een krachtige verbinding tussen inwoners en politieke partijen, de raad en B&W. Om elkaar te versterken in het belang van een uniek dorp waar iedereen graag woont, leeft, leert, werkt en ontspant. Nu en in de toekomst.

Onze naam en logo
Natúúrlijk, met accenten op de U. Want het gaat vanzelfsprekend om ú en natuurlijk ook om joú: de huidige en toekomstige inwoner én ondernemer van Houten. U en jullie vormen met elkaar de Houtense samenleving.
Deze samenleving, daar gaat het om bij NatúúrlijkHouten. Niet de overheid, de ‘markt’ of het individu. Dat wordt in het logo gesymboliseerd door de ‘skyline’ van Houten. Omdat we trots zijn op Houten, hebben we gekozen voor de ‘gouden’ steunkleur. Houten is een samenleving met een gouden randje, en dat willen we zo houden.

 

Waar staan wij voor

NatúúrlijkHouten is een nieuwe, lokale politieke partij voor Houten, ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Onze missie is dat Houten met alle kernen een vitale samenleving blijft, vooruitstrevend en toekomstbestendig, waar inwoners betrokken zijn bij elkaar en plezierig mogen leven in een gezonde leefomgeving.

Waar gaan wij voor

Inwoners en ondernemers maken samen de Houtense samenleving. We willen ons via de politiek inzetten voor een samenleving waarin sociale samenhang, gemeenschapszin, leefbaarheid en duurzaamheid centraal staan. De visie van waaruit het huidige Houten is ontworpen is hierbij voor ons een belangrijke inspiratiebron. Met de menselijke maat als uitgangspunt. Iedereen telt mee!

NatúúrlijkHouten is een ledenpartij die gevoed en gedragen door de achterban het debat aangaat en de schakel is tussen raadsfractie en de samenleving. Daar is een politieke partij immers voor bedoeld.

Maak kennis met de betrokkenen bij NatúúrlijkHouten.

De Wethouder

Paul van Ruitenbeek

Paul van Ruitenbeek

Wethouder

Fractie

Marian Aanen

Marian Aanen

Raadslid
Portefeuille: Bouwen en Wonen in het buitengebied (inclusief Houten-oost), Financiën, Ondernemen, Sport
Wijnand Jonkers

Wijnand Jonkers

Raadslid
Portefeuille: Duurzaamheid, Mobiliteit, Openbare Ruimte, Milieu en Dierenwelzijn, Regionale Samenwerking, Onderwijs
Renate Lambermomt

Renate Lambermont

Raadslid
Portefeuille: Bouwen en Wonen binnen Houten, Samenleven Zorg, Jeugd, Werk en Inkomen, Cultuur
Tijm Corporaal

Tijm Corporaal

Raadslid
Portefeuille: Duurzame Energieopwekking, Werk en Inkomen, Bestuur en Inwoners, Openbare orde en veiligheid
Bas Castelijns

Bas Castelijns

Commissielid
Portefeuille: Bouwen en Wonen binnen Houten, Duurzaamheid, Sport en Cultuur, Onderwijs, Financiën
Jan Hoogenraad

Jan Hoogenraad

Commissielid
Portefeuille: Samenleven Zorg, Jeugd, Werk en Inkomen, Bestuur en Inwoners, Regionale Samenwerking, Mobiliteit, Ondernemen

Het Bestuur

Raymund Peters

Raymund Peters

Voorzitter
Niek Touissant

Niek Toussaint

Secretaris
Pim van der Linden

Pim van der Linden

Penningmeester
Jolanda Wijsmuller

Jolanda Wijsmuller

Public Relations
Anja Grondman

Anja Grondman

Ledenadministratie

Ondersteunende expertgroepen van deskundige inwoners

Bouwen en Wonen

Leden:
Niek Toussaint, Rob Ummels, Jaap Overeem, Bert Smith, Rinus de Jager, Tijm Corporaal en Raymund Peters

Duurzaamheid

Leden
Jos Baak, Jan Hoogenraad, Wijnand Jonkers en Raymund Peters

Samenleven

Leden:
Jana Smith, Bert Godschalk, Steven van den Heuvel, Dimphy van der Zanden en Renate Lambermont

Politiek en inwoners

Leden:
Simon Wienke, Bert Godschalk, Jan Baas en Marian Aanen

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid