Alternatief Ring Utrecht (ARU) gepresenteerd. NatuurlijkHouten was erbij

Jan Hoogenraad

NatuurlijkHouten was aanwezig bij presentatie Alternatief Ring Utrecht (ARU) 

Op 20 december presenteerden gedeputeerde André van Schie en de wethouders mobiliteit van de regio een pakket maatregelen als alternatief voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd aan gemeenteraden en provinciale staten. Van de meeste gemeenten was er een raadslid live of online aanwezig. Voor Houten was dat Jan Hoogenraad van Natúúrlijk Houten. De Utrechtse raad en Provinciale staten waren er ieder met circa 10 leden. Het was een inhoudelijke en ook feestelijke bijenkomst.

Het pakket was al door alle colleges in de regio (ook Houten) goedgekeurd. Het zorgt zelfs in het hoogste groeiscenario voor 2040 betere bereikbaarheid, veel betere doorstroming, minder uitstoot van co2 en fijnstof en veel lagere kosten (1,5 in plaats van 2,1 miljard euro).

Het ARU betreft een pakket aan maatregelen. Als er voor het verder uitwerken van ARU gekozen wordt moeten deze nog verder worden uitgewerkt. In die fase zal er ook meer participatie komen met alle burgers, bedrijven en instellingen.

Tijdens de vergadering zijn alle stukken over het voorstel voor een Alternatief voor het Tracébesluit Ring Utrecht op de website van de provincie gezet, en aangeboden bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Een besluit van de minister wordt verwacht na de uitspraak van de Raad van State over onder andere stikstof bezwaren op het Tracébesluit. Deze uitspraak is gepland na de uitspraak over het rijksproject ViA15 die nu voorzien is in het 1e kwartaal van 2024. Het is dus aan de nieuwe bewindspersonen van IenW om vervolg te geven aan het ARU.

De sfeer was positief. Er werden veel vragen gesteld. Het is een groot pakket, en de meeste vragen zullen na de bijeenkomst nog gesteld & beantwoord kunnen worden.

Voor Houten was NatúúrlijkHouten aanwezig. Wij stelden een vraag over in hoeverre er rekening was gehouden met Houten Oost als alternatief voor de Ruimtelijk Koers:

De Partij van de Dieren in de provincie was het meest uitgesproken. Zij zijn tegen woningbouw en groei van bedrijven in de provincie Utrecht. Als we dat stoppen, en als ook de rest van Nederland niet meer groeit, zijn de plannen niet nodig.

De hele vergadering is terug te kijken via deze link. Daar staan ook alle stukken van deze vergadering.

Reacties op de stukken kunnen gestuurd worden naar de griffies van de betreffende gemeenten. Ook is er aangeboden bij alle gemeenten langs te gaan voor een toelichting, specifiek toegespitist op die gemeenten.

Namens de Fractie van NatúúrlijkHouten

Jan Hoogenraad

 

Dit artikel delen: