Thema
Samenleven

Samenleven

De Kern

Houten groeit naar verwachting in de periode tot 2040 naar zo’n 60.000 tot 65.000 inwoners. Grote veranderingen staan ons daarin te wachten. Denk aan de demografische gevolgen zoals vergrijzing, individualisering, digitalisering en technologische veranderingen.

Dit alles heeft ingrijpende consequenties voor de wijze waarop de Houtense samenleving zich de komende periode op tal van terreinen gaat ontwikkelen. Van bouwen en wonen tot en met de maatschappelijke voorzieningen, zorg en welzijn en de inrichting van de openbare ruimte. Ook ziet NatúúrlijkHouten gevolgen voor sport en cultuur, onderwijs, en verenigingen.

In antwoord daarop streeft NatúúrlijkHouten naar een vitale woongemeenschap in een gezonde leefomgeving waar inwoners elkaar kennen en zich veilig voelen. Met voldoende locaties binnen of buiten in een groene omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De Houtense wijken zijn en blijven divers van opzet; jongeren, senioren en gezinnen wonen dicht bij elkaar. Dit alles kunnen wij benutten om naar elkaar om te zien en te helpen waar mogelijk.

NatúúrlijkHouten omarmt daarom het begrip nabuurschap (zoals noaberschap in Twente of naoberschap in de Achterhoek). Nabuurschap: omdat wij altijd bereid zijn om bij te springen, zonder er iets voor terug te verwachten. (Buurt)initiatieven bloeien dan op omdat je een vitale samenleving samen met anderen maakt. NatúúrlijkHouten vindt daarom dat de gemeente buurtinitiatieven die nabuurschap bevorderen, moet koesteren en aanmoedigen.

De gemeente moet er zijn voor inwoners die ondersteuning nodig hebben als zij het zelf niet redden. NatúúrlijkHouten stelt hierbij de menselijke maat voorop. Met open oor en oog voor alle inwoners en de kwetsbaren in het bijzonder. Iedereen telt mee!

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid