Missie en Visie

Missie en Visie

Inwoners en ondernemers maken samen de Houtense samenleving. We willen ons via de politiek inzetten voor een samenleving waarin sociale samenhang, gemeenschapszin, leefbaarheid en duurzaamheid centraal staan. De visie van waaruit het huidige Houten is ontworpen is hierbij voor ons een belangrijke inspiratiebron. Met de menselijke maat als uitgangspunt. Iedereen telt mee!

Onze missie is dat Houten met de kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal een vitale samenleving blijft en in de toekomst verder tot bloei komt.  De inwoners zijn betrokken bij en met elkaar en leven plezierig in een gezonde leefomgeving.

Samen met ú en namens ú willen we zo de lokale politiek versterken. Vanzelfsprekend ligt onze focus op een prachtige toekomst van onze mooie gemeente Houten. Daartoe biedt ons partijprogramma heldere keuzes op het gebied van wonen en bouwen, duurzaamheid, samenleven en de politieke bestuurscultuur.

NatúúrlijkHouten is een ledenpartij die gevoed en gedragen door de achterban het debat aangaat en de schakel is tussen raadsfractie en de samenleving. Daar is een politieke partij immers voor bedoeld.

Onze ambities

We hebben de ambitie om de grootste ledenpartij van Houten, ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal te worden. Immers, hoe meer leden, hoe meer we weten, hoe beter we die geluiden kunnen inbrengen in de lokale politiek. In Houten is een enorme kracht, kennis, kunde en kwaliteit aanwezig. Zowel onder inwoners als het bedrijfsleven. Die willen we optimaal benutten en inzetten ten dienste van de lokale samenleving.
Inmiddels zijn er al diverse ‘expertgroepen’ van inwoners actief binnen NatúúrlijkHouten. Samen met ú en namens ú wil NatúúrlijkHouten zo de lokale politiek versterken.

Onze kernwaarden

Vanuit de waarden Eerlijk, Integer, Open, Transparant en Onbaatzuchtig wil NatúúrlijkHouten via de politiek invloed uitoefenen. Om mee te bouwen aan een mooi Houten waar het prettig wonen, leven, werken, leren en ontspannen is. Voor alle inwoners van nu en van de toekomst. Samen met u!

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid