Persbericht 20 juni 2022. Trots op coalitieakkoord.

NatúúrlijkHouten neemt verantwoordelijkheid.

Voor het eerst in de bestuurlijke geschiedenis van Houten, maken twee lokale partijen ITH en
NatúúrlijkHouten deel uit van een nieuwe coalitie. Samen met de VVD en SGP presenteerden de vier
partijen, na een periode van opbouwende onderhandelingen, op maandag 20 juni hun
coalitieakkoord met de plannen voor de komende vier jaren.

Houten nu en straks
Het coalitieakkoord komt voor ruim 90% overeen met het verkiezingsprogramma van
NatúúrlijkHouten. De plannen doen recht aan de lokale situatie en heeft een scherp oog voor toekomstige ontwikkelingen van de gemeente, zoals woningbouw en energietransitie.

Wethouder Paul Ruitenbeek
Met de portefeuilles Ruimtelijke Ontwikkeling Houten-Oost en Houten-Noordwest, Energietransitie,
Duurzaamheid en Milieu, Implementatie Omgevingswet, Jeugdzorg en als projectwethouder bestuurlijk-ambtelijk samenspel krijgt NatúúrlijkHouten wethouder Paul Ruitenbeek een mooie en intensieve rol in het nieuwe college. Hij is zeer gemotiveerd om samen met de fractieleden Marian Aanen, Wijnand Jonkers, Renate Lambermont en Tijm Corporaal politieke verantwoordelijkheid te nemen en het geluid van NatúúrlijkHouten te laten klinken in het lokale bestuur.

Ledenbijeenkomst
Zaterdagmiddag 18 juni organiseerde NatúúrlijkHouten een ledenbijeenkomst om het nieuwecoaliti eakkoord toe te lichten. Ook maakten de leden kennis met de  nieuwe wethouder.

Dit artikel delen: