Raadspraat: Een nieuw college!

Wijnand Jonkers

Op 30 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en ik ervaar het als een hele eer en verantwoordelijkheid om daar onderdeel van te zijn. Rustig opstarten zat er niet in. De eerste weken stonden in het teken van de coalitieonderhandelingen. Voor mij was het de eerste keer dat ik dit mocht meemaken. Een intensief en ook een mooi proces, want er wordt gesproken over belangrijke onderwerpen zoals Duurzaamheid, Wonen, Jeugdzorg of Cultuur. Op het moment dat u dit leest is het coalitieakkoord klaar en misschien heeft u het zelfs al gelezen.

Speerpunten
Als NatúúrlijkHouten zijn we blij dat onze speerpunten over inwonersparticipatie, nabuurschap, woningbouw en duurzaamheid goed terugkomen in het akkoord voor de komende vier jaar. Ik ben zelf bijvoorbeeld blij dat we verder gaan inzetten op het verduurzamen van woningen samen met inwonersinitiatieven zoals EnergieRijk Houten. Wij zijn dus positief over wat er nu ligt. Tegelijkertijd zijn er nog veel keuzes te maken de komende tijd. Ook omdat op financieel vlak nog niet alles bekend is. Belangrijke beslissingen waarvoor we met alle partijen in de raad willen samenwerken.

Denk mee!
Het nieuwe college kan vanaf nu aan de slag. Als gemeenteraad zullen we het college goed blijven controleren. Maar ook u kunt het nieuwe college scherp houden door als inwoner uw mening te geven over de plannen van de gemeente. En natuurlijk ook zelf goede ideeën aandragen zoals 29 inwoners hebben gedaan tijdens de inspiratiessessies de afgelopen tijd!

Positief
Afgelopen maandag is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in De Engel op het Oude Dorp. Wij zijn positief over het akkoord dat we hebben bereikt voor de inwoners van de hele gemeente Houten. We hopen dat u ook positief bent!

Wijnand Jonkers, raadslid NatúúrlijkHouten

Dit artikel delen: