Nieuwsbericht over coalitieonderhandelingen

Fred Teeven

Afgelopen maandagavond heeft informateur Fred Teeven bekend gemaakt dat er gesprekken gevoerd gaan worden tussen ITH, Natúúrlijk Houten, VVD en SGP om te komen tot een nieuw college in onze gemeente. Tijdens deze avond kwam naar voren dat D66 is afgevallen aangezien D66 niet wil aanhaken bij deze partijen om tot een 5 partijencoalitie te komen. D66 wees naar Natúúrlijk Houten gezien de wens om met 5 partijen (inclusief de SGP) om tafel te gaan. De fractie van D66 sloot deelname aan een coalitie met daarin de SGP nadrukkelijk uit.

Natúúrlijk Houten vindt het jammer dat D66 niet wenst aan te schuiven bij gesprekken voor een 5 partijencoalitie. Maandagavond is door Natúúrlijk Houten aangegeven dat de fractie nog steeds open  staat voor deelname van D66 en de overige partijen (ITH, VVD en SGP) hebben bevestigd dat dit wat hen betreft ook mogelijk is. Vanaf het begin was de insteek van Natúúrlijk Houten om met de 4 winnaars van de verkiezingen samen te werken en onze voorkeurscoalitie was daarom ook ITH, D66, Natúúrlijk Houten en SGP. Deelname van een vijfde partij zoals de VVD of CDA was daarbij een optie, ook omdat daarmee een breed draagvlak in de raad en daarmee in de Houtense samenleving bestaat voor de uitvoering van de plannen.

Natúúrlijk Houten wil tot een akkoord komen waarin bouwen in Oost (en niet in Noordwest) geborgd is. Een constructie waarbij het college groen licht krijgt om plannen voor Oost aan de raad voor te leggen, zonder dat daarbij over de basis van die plannen tussen de coalitiefracties overeenstemming bestaat, is wat Natúúrlijk Houten betreft te broos op dit voor Houten zo belangrijke onderwerp. Deelname van de SGP biedt die zekerheid wel. Daarnaast is de SGP de grootste partij in het buitengebied van Houten geworden en kan hun deelname zorgen voor meer draagvlak bij belangrijke ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, landbouw, natuur en woningbouw.

We gaan vanaf woensdag de gesprekken aan om te komen tot een mooi coalitieprogramma voor de gemeente Houten waarbij wat ons betreft nog steeds de uitnodiging openstaat voor D66 om bij de gesprekken aan te haken.

Fractie NatúúrlijkHouten

Dit artikel delen: