Nieuw Perspectief

Tijm Corporaal

Nieuw Perspectief

Tijm Corporaal, Kandidaat gemeenteraadslid voor NatúúrlijkHouten

Het zal u niet ontgaan zijn, NatúúrlijkHouten gaat voor het eerst meedoen aan de lokale verkiezingen. Marian Aanen is de partij gestart, maar inmiddels is een mooie kieslijst samengesteld. Wij denken dat we met NatúúrlijkHouten de kracht en ideeën van onze inwoners eerder en beter kunnen benutten, dan met landelijk opererende partijen.

Nieuw Perspectief is nodig, want helaas dreigt Houten veranderd te worden op een manier die niet aansluit bij de wens van veel inwoners. Geplande veranderingen worden teveel vóór in plaats van dóór Houtenaren bedacht. Met hun stem tegen de Ruimtelijke Koers in het referendum van 2021 is dit heel duidelijk gemaakt. In alle discussies werd ook duidelijk dat de door het college van B&W gepresenteerde Ruimtelijke Koers, inclusief de keuze voor bouwen in Houten NoordWest niet gedragen werd door grote delen van de achterban van de coalitiepartijen GroenLinks, CDA, CU en de VVD. Juist daarom is het onbegrijpelijk dat de koers niet fundamenteel is gewijzigd door deze partijen. Voor mij is het de reden geweest om de fractie van GroenLinks te verlaten.

Ik ben er nog helemaal niet van overtuigd dat de keuzes bij het Referendum tegen de Ruimtelijke Koers nu wordt vertaald in ander beleid. Eigenlijk gedragen veel partijen zich als supertankers die eenmaal op gang gekomen nauwelijks van koers kunnen veranderen.

Houten is een bijzonder modeldorp met een unieke opzet. NatúúrlijkHouten wil onze gemeente uitbouwen in lijn met deze opzet. Natúúrlijk wel bouwen, maar met respect voor het bijzondere karakter van Fietsdorp Houten. Wij zijn voor vernieuwend bijbouwen, met veel aandacht voor groen, wateropvang en betaalbaarheid. Wij doen dat met een visie die past bij Houten. Dus beperkt bijbouwen binnen de rondweg en niet uitgebreid verdichten binnen bebouwd gebied, zoals andere partijen willen.

NatúúrlijkHouten wil gaan bouwen in overeenstemming met het nieuwe perspectief dat in het Manifest Houtense Koers is geschetst voor bouwen in Houten-Oost. Kleiner, met minder privé-oppervlakte om de woningen betaalbaar te houden.

De komende verkiezingen zijn echt cruciaal. Gaan we de getoonde visie en samenwerkingsenergie van onze inwoners echt benutten? Gebruiken we het aangereikte nieuwe perspectief? NatúúrlijkHouten gaat daarvoor en kiest voor de vertaling van het samen denken naar samen uitvoeren. Daarom worden de onderwerpen die in de gemeenteraad worden behandeld ook voorbereid in expertgroepen met betrokken inwoners.

We zijn een jonge partij met veel ambities. Uw stem is daarom natúúrlijk zeer gewenst.

Dit artikel delen: