Vertrouwen! Een nieuwe politiek!

Marian Aanen

Vertrouwen! Een nieuwe politiek!

Marian Aanen, lijsttrekker voor NatúúrlijkHouten

NatúúrlijkHouten hoopt dat wij uw vertrouwen krijgen en dat u op ons stemt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen!

We hebben het goed in Houten. Buitenlandse delegaties komen nog steeds hier kijken naar de manier waarop Houten is opgezet. Houten wordt geroemd als meest geslaagde Vinex-locatie. Hoe dat komt? Omdat Houten met visie op een leefbare samenleving is gebouwd door te kiezen voor groene zones, de fiets, de menselijke maat. Die visie koestert NatúúrlijkHouten.

Met de Ruimtelijke Koers werd afscheid genomen van die visie. Dat de inwoners vorig jaar bij het referendum massaal “neen” zeiden tegen de Ruimtelijke Koers was dan ook niet verwonderlijk.

De inwoners die NatúúrlijkHouten hebben opgericht komen uit vrijwel alle partijen, sommigen waren niet bij een partij aangesloten. Zij vormen geen tegenpartij. Zij hebben het fundament gelegd voor een nieuwe lokale partij die geen eendagsvlieg wil zijn. Daarom heeft NatúúrlijkHouten allereerst de kernwaarden opgesteld die voor haar essentieel zijn. Sociale cohesie, gemeenschapszin, duurzaamheid, leefbaarheid en menselijke maat staan daarom bij NatúúrlijkHouten voorop. Van daaruit is het verkiezingsprogramma opgesteld. Met een visie op alle belangrijke thema’s in de samenleving. En een partij met kandidaten die een brede laag van de Houtense bevolking vertegenwoordigen.

NatúúrlijkHouten is de partij die voortdurend het gesprek aan gaat en haar voelhorens uitsteekt om te weten wat er in Houten leeft. Door steeds, en niet alleen in verkiezingstijd, in gesprek te gaan met haar leden en inwoners. Daarop zijn de kandidaten geselecteerd. Op flyers en posters staan de foto’s van 10 kandidaten, om de nieuwe partij een gezicht te geven en om uit te stralen dat het niet om één persoon gaat, maar om een team dat er gezamenlijk voor gaat. Ieder met zijn of haar eigen achtergrond en met eigen kwaliteiten.

Het motto van NatúúrlijkHouten is een nieuw politiek geluid. NatúúrlijkHouten staat daarom óók voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Met meer betrokkenheid van inwoners en het benutten van hun expertise: binnen de partij om goed beslagen ten ijs te komen en ook veel breder, binnen de gemeente zelf. Denk bijvoorbeeld aan de groep van het Houtens Manifest die de plannen voor Houten Oost bedacht.

Vertrouwen krijg je niet vanzelf! Vertrouwen moet je winnen door betrouwbaar en duidelijk te zijn. Voor wat betreft dat laatste: Noordwest is voor NatúúrlijkHouten een no go! Daarom garandeert NatúúrlijkHouten dat uw tegenstem bij het referendum een logisch en concreet vervolg krijgt als u bij de gemeenteraadsverkiezingen op ons stemt.

Dit artikel delen: