Houtens Nieuws: Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Marian Aanen, NatúúrlijkHouten

Marian bijenstal

Marian Aanen (66) woont sinds 1980 in Houten. Ze heeft rechten gestudeerd en is in het dagelijks leven werkzaam als juridisch adviseur op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioenen. Aanen zit momenteel in de gemeenteraad als ‘Groep Aanen’. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is zij echter lijsttrekker van de recent opgerichte politieke partij NatúúrlijkHouten.

Annette Stolk – de Vries

WONEN NatúúrlijkHouten kiest voor bouwen in Houten-Oost. Aanen: ,,Daar kunnen we bouwen met de Houtense visie: eerst het groen, dan de infrastructuur en dan de huizen. Woningbouw kan daar ook het makkelijkst plaatsvinden, omdat de gemeente een eigen grondpositie heeft. Bovendien kun je een nieuwe wijk neerzetten die voldoet aan hedendaagse maatstaven op het gebied van duurzaamheid, wateropvang, infrastructuur etc.” NatúúrlijkHouten ziet het gebruik van auto’s het liefst zoveel mogelijk beperkt en auto’s buiten de wijken geparkeerd. Aanen: ,,We moeten zuiniger omgaan met de ruimte, de uitstoot van CO2 beperken en meer inzetten op auto delen en elektrisch rijden. Dichtbij huis de mogelijkheid hebben om te bewegen, zodat er geen auto nodig is om erop uit te gaan. Volgens Aanen nodigt binnenstedelijke ontwikkeling uit tot verloedering. ,,We zijn toch knettergek om kantoorgebouwen die nog geen dertig jaar oud zijn binnenstedelijk te ontwikkelen? Het geeft perverse prikkels aan speculanten en projectontwikkelaars.
Panden die leeg staan leiden tot verloedering. Daarom moet de gemeenteraad ook snel de keuze maken voor woningbouwontwikkeling in Houten-Oost en uitspreken dat Noord-West bedrijventerrein blijft. Betrek bij nieuwbouwplannen de inwoners van Houten. Er is zoveel kennis en kunde aanwezig. Met NatúúrlijkHouten gaan we echt voor een andere bestuurscultuur, waarbij betere communicatie met burgers voorop staat. We willen minder overlaten aan het college, het duale moet terug in de gemeenteraad.”

JEUGD/WELZIJN De coronapandemie heeft grote impact gehad op het welzijn van jongeren. NatúúrlijkHouten heeft zorgen over het grote beroep dat op de jeugdzorg wordt gedaan. Aanen: ,,Daarom is het belangrijk dat we investeren in verenigingen en cultuur. Ik zie dat veel liever dan investeringen in meer chill plekken. We moeten onze jeugd stimuleren om mee te doen.”

DUURZAAMHEID Aanen: ,,Wij schrikken van de hoeveelheid bedrijfsdaken die niet vol liggen met zonnepanelen, terwijl daar een  enorme capaciteit voor handen ligt. Kijk naar het bedrijventerrein bij de Meerpaal. Allemaal nieuwe bedrijfspanden zonder zonnepanelen, echt onbegrijpelijk.” NatúúrlijkHouten vindt dat er bij nieuwbouwprojecten meer eisen gesteld moet worden ten aanzien
van zonnepanelen op daken en dat dit bij bestaande bouw meer wordt gestimuleerd. ,,We zijn overigens geen voorstander om nog meer groen op te offeren voor zonnevelden, anders dan bijvoorbeeld langs een snelweg. Daar zijn wellicht ook mogelijkheden voor windmolens, zoals langs de A27 in het verlengde van die van Nieuwegein.” NatúúrlijkHouten wil ook bij particulieren meer inzetten op verduurzaming en vergroening. Aanen: ,,Kijk maar eens om je heen, tuinen worden steeds meer versteend. Dat vinden wij zeer onwenselijk. Bovendien moeten we streven naar veel minder energie verbruik.”

SPORT/CULTUUR NatúúrlijkHouten wil de partij zijn waarbij nabuurschap en gemeenschapszin voorop staan. Aanen: ,,Dit krijg je in teamverband, bij sport, -en cultuurverenigingen. Of het nu gaat om een voetbalclub, een dansschool of een muziekvereniging. Deelnemen aan dit soort activiteiten vormt je als mens. Het is gewoon goed voor je brein. Je leert bovendien zaken als niet zelfzuchtig zijn, zijn, leiding geven, dingen delen met elkaar. Daarom is het ook belangrijk dat er in alle wijken en kernen voldoende ontmoetingsplaatsen zijn waar mensen elkaar kunnen treffen."

Dit artikel delen: