Inspiratie Café NatúúrlijkHouten op 19 april in De Engel: Groen Bouwen

Groen bouwen, wat levert het op voor de Houtenaren en hun leefomgeving?

Dit thema staat centraal tijdens het eerste Inspiratie Café dat NatúúrlijkHouten op 19 april organiseert. De bouwopgave van 4800 woningen in Houten vraagt om een uitdagende en toekomstbestendige kijk op onze leefomgeving.

Klimaatverandering, energievoorziening, gezondheid, sociale cohesie en covid dwingen gemeenten, provincies en rijk om anders tegen de traditionele inrichting van de leefomgeving aan te kijken.  Daarbij wordt steeds meer onderkend dat wonen en leven in een zo groen mogelijke omgeving een enorme bijdrage kan leveren aan de uitdaging waar we voor staan. Internationaal en nationaal worden initiatieven ontplooid om ‘het groen’ in steden en dorpen te brengen. Het besef dat het echt anders moet, dringt steeds verder door bij bestuurders, ontwikkelaars en organisaties. De uitdagingen zijn groot maar er zijn ook heel veel mooie kansen en oplossingen. Die willen we met u delen.
Er ligt voor Houten een prachtige kans om de groeiuitdaging om te zetten naar een ‘groenoplossing’. Andere steden en dorpen hebben die handschoen al opgepakt. Tijdens dit Inspiratie Café krijgt u hierover meer informatie, kunt u meedenken en meepraten.

Informatie en inspiratie van deskundigen
Drie sprekers bespreken op woensdagavond 19 april hun visie op de mogelijkheden, ideeën en voorbeelden van een aantrekkelijke echt groene leefomgeving.

Zo licht de Manifestgroep aan de hand van voorbeelden toe wat volgens hen een groene leefomgeving is. Ze hebben gedurende de discussie rondom de ruimtelijke koers hun visie verder verdiept die ze graag met u delen.

Via een videoverbinding neemt dr. Jolanda Maas, senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit, ons mee in haar gedachten over Groen leven en wonen als krachtig instrument voor gezondheid.

Tot slot spreekt Ir. Joop Spijker. Hij is senior onderzoeker aan de Wageningen Universiteit en specialist op het gebied van bosbeheer, natuur en stedelijk groen. In zijn verhaal staat het belang van groen in de woonomgeving in relatie tot klimaatadaptatie (piekbuien, droogte en hittestress) en biodiversiteit centraal.

Uw ideeën en opvattingen
Tijdens het interactieve programma gaan we ook met elkaar in gesprek. NatúúrlijkHouten organiseert dit Inspiratie Café, om kennis te delen en vooral ook om te horen wat de ideeën en opvattingen van inwoners van Houten zijn over groen bouwen.

Kom dus op woensdag 19 april ook luisteren, meedenken en meepraten bij het Inspiratie Café van NatúúrlijkHouten in De Engel (Burg. Wallerweg 2). U bent vanaf 19.45 uur harte welkom. Het café begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. We hopen veel betrokken en geïnteresseerde Houtense dorpsgenoten te mogen begroeten.

Dit artikel delen: