Verslag van het eerste Inspiratie Café NatúúrlijkHouten op 19 april in De Engel: Groen Bouwen

Groen bouwen, wat levert het op voor de Houtenaren en hun leefomgeving?

Voor circa 60 aanwezigen trapte voorzitter Raymund Peters de avond af. Het eerste Inspiratie Café van NatúúrlijkHouten was een feit. De partij wil hiermee een nieuwe traditie in gang zetten om bewoners op thema’s te inspireren. De expertgroepen van NatúúrlijkHouten spelen in de organisatie een cruciale rol om zo naast het ondersteunen van de fractie en het bestuur, ook de inwoners van Houten te inspireren. Binnen NatúúrlijkHouten zijn expertgroepen aanwezig op de volgende gebieden: Bouwen en Wonen, Duurzaamheid, Samenleven en Politiek en Inwoners.

Na deze aftrap gaf Rob Ummels namens de Manifestgroep Houten een presentatie over Groen Wonen en Leven. Met als doel te inspireren, verbeelden, delen en kennis op te halen over het belang van Echt Groen te bouwen. We gaan op de oude voet door met bouwen en ontwikkelen, terwijl deze tijd met klimaatverandering, energiecrisis, terugloop van de natuur en covid vraagt om een andere, duurzame aanpak van de woningbouw. Een aanpak waarbij ‘meer en divers groen’ op de 1e plaats komt te staan. Echt Groen bouwen levert ook méér op: het vermindert de kans op wateroverlast en hittestress, draagt bij aan een betere gezondheid en welzijn, aan sociale cohesie, trekt bedrijven aan, zorgt voor meer biodiversiteit en verhoogt de waarde van huizen. Met tal van voorbeelden – nationaal en internationaal – liet Rob zien dat er voor Houten grote kansen liggen om anders – Echt Groen – te gaan bouwen en ontwikkelen.

Om dat te realiseren is een andere aanpak van de gemeente nodig: bepaal met elkaar hoe Houten er in de toekomst uit moet zien, voer als gemeente de regie, maak een eigen plan met nieuwe woonlocaties als innovatieve, natuurinclusieve en klimaatadaptieve woongebieden, ga bij verdichting uit van een menselijke maat in een echt groene, gezonde leefomgeving. En draag het verhaal over een groen en leefbaar Houten met enthousiasme en via veel kanalen uit, zodat Houten naast fietsstad hét voorbeeld kan worden voor Echt Groen bouwen. Rob en de manifestgroep hebben met deze inspirerende presentatie hiervoor de 1e stap gezet!

 

De tweede presentatie was van dr. Jolanda Maas, senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit over groen leven en wonen als krachtig instrument voor gezondheid. Door omstandigheden kon Jolanda niet online de bijeenkomst bijwonen, maar is haar presentatie via een filmpje met ons gedeeld. Deze sloot naadloos aan op die  van Rob. Met onder meer longitudinale studies waarbij veranderingen door de tijd heen worden onderzocht, onderbouwde Jolanda dat een groene woonomgeving de mentale gezondheid van bewoners daadwerkelijk kan verbeteren. Hoe werkt dit? Uit onderzoek blijkt dat een groene leefomgeving op verschillende manieren de gezondheid positief beïnvloedt: zo voelen mensen zich blijer, minder angstig en boos en herstellen ze in een groene leefomgeving sneller van stress. Natuur en een groene leefomgeving nodigen uit tot meer bewegen, wandelen en tuinieren en zorgen voor sociale cohesie. Meer groene voortuinen in wijken bijvoorbeeld leiden tot meer verbinding: de tuinen moeten onderhouden worden en zo ontstaat er sneller contact tussen buren. Zo simpel kan het soms zijn! Ook heeft ons immuunsysteem baat bij bepaalde stoffen die bomen en planten afscheiden waardoor minder ziektes zoals diabetes voorkomen.  En groen is erg belangrijk voor het tegengaan van hittestress. Zo liet Jolanda zien dat Groen een heel krachtig instrument is om op tal van vlakken de gezondheid positief te beïnvloeden. De presentatie van Jolanda kan bekeken worden via de volgende link (vanaf minuut 5.30 haar presentatie)

Tot slot kwam Ir. Joop Spijker aan het woord. Hij is senior onderzoeker aan de Wageningen Universiteit en specialist op het gebied van bosbeheer, natuur en stedelijk groen. Met tal van onderzoeksresultaten gaf Joop een onderbouwing van de klimaatverandering. Heel concreet werd dat met een foto van de Sinterklaasoptocht in Houten van 20 jaar geleden met bomen zonder blad en een vergelijkbare foto van twee jaar geleden waarbij de bomen nog volop in blad staan vanwege de temperatuurstijging. Op investeren in Groen is, zo stelde Joop, een andere wiskunde van toepassing, 1+1is daar niet 2, maar 7. Groen heeft op tal van gebieden een positief effect. In de praktijk echter delft Groen vaak het onderspit. Zo liggen bij nieuwe woningbouwplannen wel de parkeernormen vast, maar is er geen vaste norm voor Groen. In die plannen wordt te weinig onderzocht welke verbindingen en knelpunten er zijn voor de natuur en welke doelen men wil bereiken. Het opstellen van een natuurkansenkaart met ecologische ‘hotspots’ kan daarin voorzien. Dit werd door Joop van harte aanbevolen voor de ontwikkeling van woningbouwplannen in Houten.

Na afloop van de presentaties waren er diverse vragen die Rob en Joop de gelegenheid gaven om nog wat dieper op de materie in te gaan. Al met al was het een prima aftrap van de Inspiratie Cafés die NatúúrlijkHouten in de toekomst zal blijven organiseren.

Dit artikel delen: