NatúúrlijkHouten vraagt om een proactieve aanpak tegen energiearmoede!

20210911_024lrw3-txt RvdB

NatúúrlijkHouten maakt zich zorgen over de fors gestegen energieprijzen. Dit brengt vele huishoudens in grote problemen, ook in de gemeente Houten. De urgentie is nu al hoog, dit terwijl veel van de compenserende maatregelen van de landelijke overheid pas ingaan vanaf 2023. NatúúrlijkHouten wil daarom zo snel mogelijk extra inzet van de gemeente om inwoners uit de energiearmoede te houden. Dit kan door inwoners te helpen met het verlagen van de energierekening via energiebesparing en door compensatie te regelen voor huishoudens die dat speciaal nodig hebben. Voor beide onderdelen zijn landelijke besluiten van het Rijk nodig. Echter de gemeente kan ook een belangrijke rol spelen.

Afgelopen tijd hebben we als fractie verschillende gesprekken gevoerd met Houtense organisaties die helpen bij energiebesparing en/of compensatie. Hieruit blijkt dat er al veel acties opgezet zijn, maar dat er meer nodig is van de gemeente gezien de urgentie van het probleem. Dit was voor ons de reden om schriftelijke vragen op te stellen over dit onderwerp. Hierin vragen we het college onder andere de volgende punten:

  1.  De acties van de kerken voor extra energiecompensatie te faciliteren, o.a. door mee te denken hoe huishoudens die extra compensatie kunnen krijgen zonder gekort te worden op hun uitkering of toeslagen.
  2.  Als gemeente coördinatie op te pakken zodat de acties van maatschappelijke organisaties beter kunnen landen
  3.  Acties voor energiebesparing van partijen zoals EnergieRijk Houten te ondersteunen en te kijken hoe hiervoor landelijke middelen zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden
  4. In gesprek te gaan met Viveste hoe huurders geholpen kunnen worden bij het verlagen van hun energierekening door bijvoorbeeld acties om de CV ketel op 60 graden te zetten

Het feit dat alle 10 de fracties in de Houtense raad de vragen onderschrijven en dus mede indienen, laat zien dat deze vragen leven in de samenleving. We hopen nu op een snelle en proactieve aanpak van het college en zullen zelf in gesprek blijven om te kijken wat er voor dit probleem gedaan kan worden. Als u ideeën heeft wat de gemeente zou kunnen doen, laat het ons weten!

 

Namens de fractie van NatúúrlijkHouten,

Wijnand Jonkers (06-33819675)

Dit artikel delen: