Het DNA van Houten… wat is dat eigenlijk?

Rob Ummels

Het DNA van Houten… wat is dat eigenlijk?

door Rob Ummels, Kandidaat gemeenteraadslid voor NatúúrlijkHouten en medeauteur Manifest Houtense Koers

In de discussies over ‘de koers’ van Houten is het begrip ‘het DNA van Houten’ de afgelopen tijd regelmatig langsgekomen. Zowel in de stukken van de Ruimtelijke Koers Houten 2040, bij het Referendum als ook door menig politicus aangehaald in de debatten rondom de koers. Wat voor de een zo klaar is als een klontje, is voor de ander een vaag begrip. Robert Derks, de stedenbouwkundige die het huidige Houten heeft bedacht en ontworpen, heeft er zelfs een boek over geschreven (“Het groen omarmd”). Een eenduidige definitie over het DNA van Houten laat zich daarin moeilijk vinden.

Houtens DNA uitgangspunt Manifest Houtense Koers
In het Manifest Houtense Koers is het DNA ook als begrip en uitgangspunt gebruikt en als denkrichting bij de ruimtelijke uitgangspunten gehanteerd. Dit voor de vormgeving en inspiratie van de toekomstige nieuwbouwlocaties van Houten. Hierbij is uitgegaan van de standpunten van de deelnemers van de inspraak bij de Ruimtelijke Koers en van de eigen inzichten.

Houten is met een bepaalde gedachte gebouwd en tot stand gekomen: rondweg rondom het dorp, het groen en water omarmd, veel open ruimte en groen in de woonomgeving, een uitgebreid vrij liggend fietspadennetwerk, een dorps karakter, gemengde wijken, ov centraal en dichtbij voorzieningen etc.
Dit is wat men in het algemeen onder het DNA verstaat.

NatúúrlijkHouten omarmt Houtens DNA
NatúúrlijkHouten heeft dit als inspirerende gedachte omarmd voor de koers en keuzes rond de verdere woningbouwontwikkeling en groei van Houten. Veel Houtenaren wonen (al jaren) met veel plezier in hun dorp. Ze voelen een verwantschap en zelfs hun kinderen willen graag in de eigen gemeente blijven wonen. Als argument wordt veelal aangevoerd dat het zo groen is, je direct buiten de rondweg al in de natuur bent, je op 10 minuten van het centrum van Utrecht bent, de voorzieningen heel goed zijn, alles op fietsafstand is en dat sport- en recreatiemogelijkheden heel goed zijn.

Ook de bereikbaarheid van Houten, zowel via ov als met de auto worden als zeer optimaal ervaren. Leven en wonen op basis van de menselijke maat in een leef- en woonomgeving in een gewild, duurzaam, groen en gezond woonmilieu. Het klinkt als muziek in de oren.

Om dat te behouden, te verankeren of zelfs te verbeteren zal allereerst gekeken moeten worden naar de ‘dingen’ die goed zijn, die goed werken en gekoesterd moeten worden. Het DNA is daarbij ons ankerpunt. Voortborduren daarop en waar nodig verbeteren biedt perspectief voor de toekomstige bewoners van Houten. Hiervoor is lef, inzicht, visie en creativiteit nodig.

NatúúrlijkHouten zal deze uitdaging aangaan en zal het DNA van Houten koesteren, verdedigen en inzetten bij de verdere ontwikkelingen van ons mooie dorp.

Dit artikel delen: