Goede voornemens? Aan de slag met bouwen!

Renate Lambermont

Heeft u ook goede voornemens? Ik hoor steeds vaker: nee, gewoon rust en stabiliteit. Snap ik, wat een jaar was het! Oorlog, de ene crisis na de andere. Wat kan je dan lokaal?
2022 was mijn eerste jaar als raadslid en ik ben onder de indruk hoe we lokaal echt wat kunnen betekenen. Als NatúúrlijkHouten hebben we ons ingezet voor een actieve aanpak van energiearmoede. We zoeken naar goede opvang voor vluchtelingen en gaven een ‘go’ voor windmolens, waarmee we lokaal meer schone energie kunnen opwekken.

Voornemens
Eén van mijn voornemens is het verschil maken rond woningbouw. Doordat het even is stil geweest ontstaan er vragen bij inwoners en omwonenden. De gemeente is druk bezig met een planning voor bouwen en het concretiseren van ‘Houtens DNA’. Vanuit de wens om snelheid te maken, lijkt echter een gat in de communicatie te zijn ontstaan. Daarom heb ik vorige week schriftelijke vragen aan het college gesteld om de communicatie over woningbouw te verbeteren. Het is namelijk belangrijk om te communiceren (ook als er nog niets te melden is). Laten we elkaar blijven betrekken zodat we tijdig input kunnen leveren op plannen. Alleen ga je misschien sneller maar samen kom je verder!

Woningbouwplannen
Daarom zijn we blij dat het college nu vaart maakt met het uitwerken van woningbouwplannen in Houten-Oost: de eerste praatplaat is er. Door daar ook duurzaam en vernieuwend te bouwen, kunnen we op termijn weer voorzien in de woningbehoefte van Houten.

Vrijwilligersorganisaties
En wat betreft die voornemens: we horen van vrijwilligersorganisaties regelmatig dat ze mensen tekort komen. Misschien zit daar ook voor u een mooie kans dit jaar?
Namens de fractie van NatúúrlijkHouten wens ik u het allerbeste: gezondheid, geluk en fijn nabuurschap!

Renate Lambermont, raadslid NatúúrlijkHouten

Dit artikel delen: