Gemeente Houten geeft inwoners meer inzicht in plannen voor aardgasvrije wijken

csm_Aardgasvrij_wat_kunt_u_doen_e613259a20

NatúúrlijkHouten heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat aan inwoners zo snel mogelijk (uiterlijk 2023) duidelijkheid moet worden gegeven over de plannen van de gemeente die gaan over het aardgasvrij maken van woningen. Op 5 Oktober heeft de gemeente de inwoners meer inzicht gegeven voor de jaren tot en met 2030. NatúúrlijkHouten is blij met de informatie over de planvorming die deze week door de gemeente openbaar is gemaakt. Doordat er nu door de gemeente duidelijkheid is gegeven, kunnen inwoners makkelijker inschatten of het treffen van individuele duurzaamheidsmaatregelen in de komende periode rendabel is. Daarmee is een drempel om te gaan investeren in duurzame warmte weggenomen.

Wat is de inzet van NatúúrlijkHouten?
Wij vinden het belangrijk dat bewoners kunnen overzien of het rendabel is om te investeren in bijvoorbeeld een nieuwe CV (op gas), of liever nog, in een duurzame warmtepomp omdat zo’n investering wordt gedaan voor meerdere jaren. Als de verwachting is dat er op relatief korte termijn door de gemeente en inwoners in de betreffende wijk of buurt wordt ingezet op het aardgasvrij maken van woningen door middel van een warmtenet, dan zullen inwoners niet investeren. Het aardgasvrij maken van woningen door het aanleggen van een warmtenet is een stevige klus en het is duidelijk dat dit veel inzet vraagt van inwoners en de gemeente om dit mogelijk te maken. Aan de gemeente is gevraagd om duidelijkheid te geven over de plannen.

Wat heeft de gemeente gedaan?
Op 5 oktober 2022 heeft de gemeente de resultaten gepubliceerd van een onderzoek dat in Houten Zuid, buiten de vijfwal, heeft plaatsgevonden. Een belangrijk element van het onderzoek was de vraag waar het beste als eerste gestart kan worden met het aardgasvrij maken van woningen. In Houten zuid liggen daarvoor de beste kansen, specifiek in wijken waar blijkens de enquête toch al veel mensen bereid zijn te investeren, bijvoorbeeld omdat hun eigen CV-ketel aan vervanging toe is. De gemeente gaat daarover met inwoners in gesprek op 31 oktober in wijkcentrum Schoneveld, aanvang 19.30.

Voor inwoners in Houten Noord betekent het, dat zij nu weten dat het rendabel is om in de komende periode aan de slag te gaan met hun eigen woning. Het is duidelijk dat daar vóór 2030 geen warmtenet vanuit de gemeente komt en dat het daarmee voor inwoners beter is om zelf aan de slag te gaan. Dit kan collectief met de buurt of individueel via een (hybride-)warmtepomp.

NatúúrlijkHouten is blij met deze duidelijkheid en roept inwoners op om -binnen de mogelijkheden die zij daarvoor hebben- actief aan de slag te gaan met het verduurzamen van woningen. Via deze link kunt u het bericht van de gemeente lezen en meer informatie vinden om uw huis te verduurzamen.

Dit artikel delen: