De aard van de partij NatúúrlijkHouten

Hans Bruning

De aard van de partij NatúúrlijkHouten

door Hans Bruning, partijvoorzitter

NatúúrlijkHouten is een nieuwe partij. Onder lijstnummer 10 vindt u ons straks op het stembiljet van de verkiezingen voor de Gemeenteraad,.

Politiek zoals het bedoeld is
Onder het motto ‘een nieuw politiek geluid’ presenteren we een nieuwe partij. Een partij in een oorspronkelijke opzet. Terug naar de meest oorspronkelijke én doeltreffende functie van een politieke partij. Dat is: de meningen van leden en inwoners vertalen in beleid. En éénmaal gemaakte keuzen bespreken en verantwoorden. Gekozen volksvertegenwoordigers dus, die representatief zijn voor de bevolking.

Luisteren naar de inwoners
Want daar ontbrak het aan vinden wij. In de politieke cultuur, in het bijzonder door de collegepartijen, werd doorgedenderd, slecht of niet geluisterd naar inwoners. Dat culmineerde in het referendum een jaar geleden waarin meer dan 66% van de kiezers in Houten, Schalkwijk, ’t Goy en  Tull en ‘t Waal het beleid van het college afwees. En wat erger is, nadien is in die politieke cultuur niet veel veranderd of verbeterd. Daarom biedt NatúúrlijkHouten een alternatief, als nieuwe partij.

Bouwen in Houten Oost
We kiezen voor bouwen in Houten Oost op basis van het Houtens Manifest. Bouwen in Noordwest gebeurt niet. Aan de Molenzoom en omgeving kunnen de gebouwen niet hoger worden dan ze nu zijn. En dan nog steeds kunnen we in de komende jaren (tot 2040) bijna 5000 huizen bouwen. Omdat ze nodig zijn voor de jonge generatie en voor doorstroming.

Ook samenleven en duurzaamheid
Voor alle duidelijkheid: we zijn geen one-issue partij. Naast de politieke cultuur en het bouwen gaan belangrijke vragen over samenleven en duurzaamheid ons aan het hart. Ons hele partijprogramma vindt u op www.natuurlijkhouten.nl. Uw reacties op onze standpunten vernemen we graag!

Ledenpartij
NatúúrlijkHouten (voorheen de groep Aanen) wil een ledenpartij zijn. Vele leden schreven zich al in! Dat betekent dat we de leden bijeen brengen in expertgroepen en themabijeenkomsten. De deskundigheid en kennis onder inwoners van  Houten is groot, daar maken we graag gebruik van. Op  werkgebieden als ruimtelijke ordening, volksgezondheid, duurzaamheid, samenleven en cultuur. Expertgroepen die het werk van de fractie, bestaande uit de raadsleden en commissieleden van NatúúrlijkHouten, ondersteunen. Het directe contact en overleg met u, als inwoners van de gemeente Houten, is van levensbelang.

Doe mee

We roepen u op met ons mee te doen.  Een stem op NatúúrlijkHouten is een logisch vervolg op uw tegenstem bij het referendum van vorig jaar. Vierentwintig gekwalificeerde gemeenteraadskandidaten staan voor u klaar.

U bent welkom in onze partij om uw bijdrage te leveren! We zien er naar uit.

 

Dit artikel delen: