Raadspraat. Keuze voor Houten Noordwest: onverantwoord!

marian aanen (8)

Deze week behandelt de gemeenteraad de Ruimtelijke Koers..

Toen deze vorig jaar bekend gemaakt werd met de kreet “stedelijk allure”, schrok ik me een ongeluk! Hoe kon het college hiermee komen? Eerst het groen, dan de stenen, oog voor de menselijke maat, gemeenschapszin, veiligheid en gezondheid, wegblijven van de stad Utrecht. Deze uitgangspunten worden in de Ruimtelijke Koers verlaten en daarmee wordt het unieke karakter van Houten verkwanseld.

De vele zienswijzen, de RTG’s en de sessies met deskundigen hebben mij gesterkt in mijn opvatting dat de Ruimtelijke Koers de verkeerde weg is. Het Centrum, de Molenzoom en de Koppeling worden te hoog en te stenig. De keuze voor grootschalige woningbouw in Noordwest is schadelijk en duur. Wetenschappelijke onderzoek toont aan dat wonen binnen een afstand van 300 meter van een snelweg slecht is voor de gezondheid. Door de GGD is dit recent uitvoerig toegelicht aan de gemeenteraad. Daarnaast is het heel complex om in Noordwest te bouwen. De gemeente bezit er nauwelijks grond en veel eigenaren moeten worden uitgekocht. Ook moet de Rondweg worden verlegd en voetbalvelden verplaatst. Bouwen in Noordwest is dus heel duur. De keuze voor Noordwest getuigt dan ook niet van lef zoals het college het verwoordt, maar is onverantwoord! Hoe kunnen college en de gemeenteraad hiervoor verantwoordelijkheid nemen als onderzoeken uitwijzen dat het slecht is voor de gezondheid, complex, te duur en niet uitvoerbaar?

Met de huidige plannen gaat Houten geen meters maken. Daarom ben ik er tegen, ook omdat ik me grote zorgen maak over het toekomstig woon- en leefklimaat. En ik ben niet de enige! Dat blijkt wel uit het verzoek om een referendum met ruim 4300 handtekeningen!

Houten Oost lijkt een goed alternatief: goedkoper én kansrijk. Een groep enthousiaste en deskundige inwoners schreef het Manifest Houtense Koers. U kunt dit lezen op www.houtensekoers.nl. Dit Manifest past wél bij Houten en speelt ook in op uitdagingen zoals klimaatverandering, mobiliteit en biodiversiteit. Wat mij betreft gaat de gemeente samen met de inwoners aan de slag met dit Manifest als basis. Dat is gezonder, goedkoper én uitvoerbaar! Dan wordt écht voorzien in de woningbehoefte!

Marian Aanen

Dit artikel delen: