Raadspraat: De enquête: vragen naar de bekende weg

marian aanen 2

Marian Aanen

Het College wil weten waarom 2/3 van de inwoners Houten tegen de Ruimtelijke Koers heeft gestemd. Het bureau Research doet daarom onderzoek. Een aantal van u heeft daarom een enquête ontvangen. Wat Groep Aanen betreft volstrekt overbodig.

Kijk wat er is: zo’n 1500-2000 zienswijzen, de input van alle insprekers tijdens de ronde tafelgesprekken, de vele reacties bij de petitie, het referendum en het Houtens Manifest. En lees alle artikelen in kranten en sociale media. Als je terugkijkt zijn alle argumenten voor en tegen afdoende uitgewisseld en weet je genoeg. Dus, hoeveel informatie wil je nog meer hebben? En ook nog eens zonde van ‘ons’ geld!

Groep Aanen heeft bij herhaling bij zowel college als raad op zelfreflectie aangedrongen: waarom heeft men er zo naast gezeten en niet aangevoeld hoe de Houtense inwoners erover dachten? Daarvoor is nodig uit de eigen bestuurs-bubbel te stappen. Durven te erkennen dat de Ruimtelijke Koers misschien wel niet het goede plan was. Ook dat is leiderschap. Tot nu toe wil men daar niet aan! Sterker, het college laat op verzoek van de raad – met alleen SGP, ITH en Groep Aanen tegen- via een enquête onderzoek doen waarom participatie niet geleid heeft tot voldoende draagvlak voor de Ruimtelijke Koers. Feitelijk lijkt daarmee de uitslag van het referendum niet te worden geaccepteerd. En dat zou natuurlijk wel heel slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de politiek.

Groep Aanen is daarom kritisch op de enquête. Tegelijk is dit een extra motivatie om ons onder het motto ‘Samen Houten’ voor u te blijven inzetten en om samen met u Houten naar een hoger plan te tillen. Voor alle duidelijkheid: óók door extra woningen te bouwen, want dat staat voor ons niet ter discussie.

Marian Aanen

Dit artikel delen: