Vitale Kernen

Vitale Kernen

De gemeente Houten is méér dan alleen de kern Houten. ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal maken de gemeente Houten tot één, fraai geheel. NatúúrlijkHouten wil de kernen en het buitengebied leefbaar en vitaal houden. Het unieke karakter en de eigenheid van de kernen zijn zo wezenlijk voor de inwoners dat NatúúrlijkHouten daar bijzonder zuinig op wil zijn.

Een aantal van de belangrijkste vraagstukken in de kleine kernen betreft onder meer het behoud van de voorzieningen, het organiseren van sociale en culturele activiteiten, het openhouden van de basisscholen, de woningbouw, het verenigingsleven, de energietransitie en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Het gevolg van die eigenheid is dat de problemen waar elke kern mee kampt unieke oplossingen vragen. Voor inwoners van alle leeftijden, jong en oud. NatúúrlijkHouten gelooft dan ook in oplossingen op maat en wil daar samen met de inwoners naar op zoek gaan. Oplossingen die passen bij het karakter en de sterke kanten van de kern. Dit kunnen kleine praktische initiatieven zijn maar ook bredere, zoals een meer omvattende visie (dorpsplan) over de toekomst van de kern.
Initiatieven en goede ideeën zoals van ‘Schalkwijk Straks’, de Stichting Mooi ’t Goy en Stichting Leefbaar Tull en ‘t Waal juicht NatúúrlijkHouten dan ook van harte toe. Zij geven blijk van een enorme betrokkenheid van inwoners bij hun dorp. NatúúrlijkHouten neemt die serieus omdat wij beseffen dat deze inwoners de eigen kern en omgeving als geen ander kennen en oplossingen ook het beste kunnen vormgeven. Aan de gemeente is het dan om dit te stimuleren en te faciliteren. Hierbij menen wij dat lokale regelgeving of beperkte kosten, zeker bij praktische initiatieven, voor de gemeente geen belemmering moeten vormen.

Ambitie

NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente de inwoners van de kernen stimuleert en faciliteert bij het nemen van initiatieven die ten doel hebben de leefbaarheid van de kernen te vergroten.

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid