Verkiezingsdebat buitengebied in de Wiese te Schalkwijk

marian aanen 2
Maandagavond 21 februari vond het verkiezingsdebat plaats over het buitengebied in de gemeente Houten. Veel belangstelling, mooie stellingen en met Paul van Ruitenbeek als een uitstekende debatleider.
Lijsttrekker Marian Aanen van NatúúrlijkHouten constateerde dat er veel onrust is ontstaan onder inwoners omdat de uitnodigingsplanologie op het Eiland van Schalkwijk niet heeft gebracht wat men ervan had verwacht. Grondeigenaren en projectontwikkelaars lijken het er voor het zeggen te hebben, inwoners worden vaak (onaangenaam) verrast. Met de VVD als tegenstander verdedigde zij daarom de stelling dat er in de nieuwe collegeperiode een samenhangende ruimtelijke visie voor het buitengebied moet komen. Onder regie van de gemeente en met een nauwe betrokkenheid van de inwonersgroepen, zoals Stichting Mooi ’t Goy, Coöperatie Duurzaam Eiland en Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal, omdat zij een goede vertegenwoordiging zijn van de kernen en bij uitstek weten wat daar leeft en speelt.
Marian betoogde dat het liberale marktdenken moet worden teruggedrongen ten gunste van het denken voor en namens de gemeenschap. En waarbij natúúrlijk gebouwd wordt voor de eigen woonbehoefte om zo de dorpen levendig en vitaal te houden.

Dit artikel delen: