Artikel Houtens Nieuws 30-11-2021

Artikel Houtens nieuw 30 nov 2121

NatúúrlijkHouten: nieuwe lokale partij gaat voor tenminste vier zetels bij komende gemeenteraadsverkiezing

Tekst: Annette Stolk-de Vries

HOUTEN Het is precies een jaar geleden dat Marian Aanen, uit onvrede met het standpunt over de Ruimtelijke Koers, de raadsfractie van het CDA verliet. Als Groep Aanen ging zij binnen de gemeenteraad van Houten alleen verder. Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in het vooruitzicht is zij één van de initiatiefnemers van de nieuwe politieke partij: NatúúrlijkHouten. 

Zaterdag 20 november jl. was de oprichtingsvergadering van deze nieuwe partij. De afgelopen maanden is gewerkt aan de benoeming van een bestuur en een kandidatencommissie. Aanen:,,We hebben de ambitie om de grootste ledenpartij van Houten te worden.”

Waarom de naam NatúúrlijkHouten? ,,Bij ons staat natuur voorop”, legt Aanen uit. ,,De trema’s op de ú symboliseren respect voor mens en natuur. We zijn trots op Houten. In ons logo tref je een gouden randje aan waarmee we aangeven zuinig te zijn op Houten en met name het Houtense karakter.”

Waar staat de partij voor? Aanen: ,,NatúúrlijkHouten staat voor leefbaarheid en het behoud van het Houtense karakter. We willen een goede samenleving vormen met voldoende ruimte om ons heen. Dat vertaalt zich in een aantal thema’s zoals duurzaamheid, menselijke maat, bestuurscultuur en gemeenschapszin. Dit heeft directe gevolgen voor bijvoorbeeld de manier waarop we willen bouwen en naar het samenlevingsprogramma kijken. Elkaar kennen en gekend worden is ontzettend belangrijk, zeker als we kijken naar vergrijzing en de veranderende samenleving.”

Raymund Peters is secretaris van de nieuw opgerichte partij. ,,Houten is op een bepaalde wijze met een duidelijke visie gebouwd”. Je merkt aan alles dat de inwoners dit een prettige en goede visie vinden. Men voelt zich hier vertrouwd en er is ruimte voor ontmoeting. Er heerst een dorpse sfeer en karakter. Dat gevoel willen we heel graag bewaren en uitbouwen. Als je dan denkt aan bouwen, dan moet je dat ook vanuit dit perspectief doen. Die geborgenheid en er voor elkaar zijn moeten we verder uitbreiden.”

Met de Inwonerspartij Toekomst Houten en Houten Anders! hebben we al twee lokale partijen. Wat onderscheidt NatúúrlijkHouten van deze partijen? ,,Wij willen vooral een echte ledenpartij zijn”, legt Aanen uit. ,,Onze ambitie is om de grootste ledenpartij van Houten te worden. Er is verschrikkelijk veel kennis en kunde aanwezig in de Houtense samenleving. Dat heb ik vooral tijdens de Ruimtelijke Koers gezien. Zeker ook op het gebied van duurzaamheid. Een onderwerp waarbij wij ons willen onderscheiden van andere partijen. Die aanwezige kennis en kunde moet je benutten. Dat bevordert ook weer de gemeenschapszin. Je enthousiasmeert de samenleving. We gaan in onze partij werken met expertgroepen op het gebied van bouwen en wonen, duurzaamheid, samenleven, sociaal domein etc. In deze expertgroepen zitten stedenbouwkundigen, planologen, landschapsarchitecten, ecologen, zorgprofessionals en ga zo maar door. Inwoners met verstand van zaken.” Peters: ,,Wij hebben onze wortels in de Houtense samenleving zitten. Daar onderscheidt ons van andere partijen. Wij voelen beter aan wat er in de Houtense samenleving leeft.”

Welke speerpunten heeft Natúúrlijk Houten? Aanen: ,,We willen op een Houtense manier 3200 woningen gaan bouwen in Houten-Oost. Daarmee verlicht je de bouwdruk aan de Koppeling en op de Molenzoom. Bouwen in Oost geeft de mogelijkheid voor initiatieven vanuit de samenleving. Denk hierbij aan hofjes voor senioren, tiny houses, voorzieningen in de wijk, natuurlijke ontmoetingspunten. We streven naar een groene duurzame wijk. Daarnaast zijn we van mening dat er extra gebouwd moet worden in ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Dit is nodig om deze dorpen leefbaar te houden.”

Peters; ,,We hebben oog voor de kwetsbaren in onze samenleving. Mensen die het fysiek of mentaal lastig hebben. Die in armoede leven of in de schuldsanering zitten. We willen deze mensen helpen en ondersteunen, we willen ze erbij houden. De kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door de wijze waarop je met kwetsbare inwoners omgaat.”

Op hoeveel zetels hoopt de partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen uit te komen? Aanen: ,,Vier à vijf zetels is onze ambitie.” Peters: ,,We hebben een steengoed campagneteam. Samen met het bestuur en de leden gaan we ervoor zorgen dat onze doelstellingen zo goed mogelijk bereikt worden. We willen op zoek naar goede participatievormen om de kloof tussen overheid en raad te verkleinen. Goede kandidaten zijn nog steeds welkom. Scherp op de inhoud, zorgvuldig in de relatie staat bij onze partij voorop.”

Het definitieve programma en de kandidatenlijst worden op 22 januari vastgesteld.

Dit artikel delen: