Persbericht 17 januari 2022

Nieuwbouw 2
nieuwbouw 4

Prioriteit verkiezingsprogramma NatúúrlijkHouten: Bouwen in Houten-Oost!

Uit het verkiezingsprogramma van NatúúrlijkHouten blijkt dat het tegengeluid van de inwoners bij het referendum over de Houtense Koers in maart vorig jaar een concreet vervolg krijgt. Want één van de belangrijkste speerpunten is bouwen in Houten-Oost. Tijdens de online ledenvergadering op 22 januari gaan de leden van de partij het definitieve verkiezingsprogramma vaststellen.

Einde discussie Ruimtelijke Koers
Lijsttrekker Marian Aanen:

We kiezen voor bouwen van 3200 woningen in Houten-Oost, deze keuze baseren we op het deskundige Houtens Manifest. Daarnaast zetten we in op nieuwbouw van 800 woningen voor jongeren en starters. Een logische keuze, want het is bitter nodig voor onze inwoners en daarmee beëindigen we de slepende discussie over de Ruimtelijke Koers!

Andere prioriteiten:
Naast aandacht voor bouwen legt NatúúrlijkHouten in het verkiezingsprogramma prioriteit bij de volgende thema’s:

Duurzaamheid: de gemeente neemt de regie bij de warmtevoorziening in onze wijken en kernen, wel of niet van het aardgas af, wie doet wat, dat moet duidelijk worden

Samenleven: nabuurschap staat centraal, inwoners helpen elkaar en de gemeente ondersteunt dat waar mogelijk door in alle wijken een ontmoetingsplaats te onderhouden of te starten.

Politiek: niet alleen onze partij maar ook de gemeente betrekt inwoners vanwege hun kennis en kunde bij het werk. Om deze actieve participatie goed te organiseren zetten we ons in voor het instellen van een burgerraad die door loting tot stand komt.

Dit artikel delen: