Openbare Ruimte

Openbare Ruimte

Inwoners wonen prettig in Houten. De groenzone, de Vijfwal, veel bomen en groen, een goed verzorgde openbare ruimte dragen eraan bij dat het goed wonen in Houten is! Een kwalitatief goede openbare ruimte draagt ook bij aan verkeersveiligheid en sociale veiligheid in de publieke ruimte en is daarom een kerntaak van de gemeente.
De afgelopen jaren is er echter bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte en recent is het kwaliteitsniveau zelfs verlaagd. Reden daarvoor zijn de hoge kosten van onderhoud, onder andere vanwege een andere, milieuvriendelijke en veel tijdrovender, manier van onkruidbestrijding.
NatúúrlijkHouten betreurt de verlaging van het kwaliteitsniveau. Verrommeling ligt daardoor op de loer. Tegelijkertijd ziet NatúúrlijkHouten dat steeds meer inwoners zich inzetten om de openbare ruimte netjes te houden. Denk bijvoorbeeld aan het initiatief “Houten zwerfafvalarm én rijk aan
contact”. Dit geeft aan hoe belangrijk inwoners een goed verzorgde openbare ruimte vinden en dat zij zich daarvoor ook in willen zetten. NatúúrlijkHouten juicht die inzet en dat soort initiatieven toe. Deze inzet laat echter onverlet de taak die de gemeente hier heeft.

Ambities

  • NatúúrlijkHouten zet zich in voor het behoud en verbetering van een kwalitatief goede openbare ruimte.
  • NatúúrlijkHouten juicht de inzet van inwoners bij de verzorging van de openbare ruimte toe en vindt het een goede zaak als de gemeente deze inzet faciliteert.

 

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid