Ondernemen

Ondernemen

Bedrijven en zzp’ers zijn belangrijk voor Houten: ze zorgen voor banen en werkgelegenheid. De gemeente moet bedrijven daarom waar mogelijk faciliteren en zorgen voor een goed ondernemers-klimaat. Bij eerdere uitbreidingen van Houten is ervoor gezorgd dat de groei van werkgelegenheid gelijke tred hield met de beroepsbevolking. Hierdoor ontstaat een ontspannen arbeidsmarkt: bewoners kunnen
makkelijk werk vinden en bedrijven kunnen makkelijk arbeidskrachten vinden. Ook zorgt het er voor dat veel mensen op loop- of fietsafstand van hun werk kunnen wonen, en dat zorgt voor een fijn leefklimaat en ruimte op de weg. NatúúrlijkHouten wil dat het aantal arbeidsplaatsen in Houten in overeenstemming is met de beroepsbevolking. Die balans is er echter niet. Het aantal arbeidsplaatsen in Houten is, zeker in vergelijking met onze omringende gemeenten, te laag in relatie tot het aantal inwoners respectievelijk de beroepsbevolking. In Houten is hier te weinig aandacht voor. Zo vermeldde de Ruimtelijke Koers wel woningaantallen, maar bevatte ze geen doelen voor de werkgelegenheid in Houten. Sterker, een bedrijventerrein, de Doornkade, werd weggeschreven zonder dat daar een alternatief voor in de plaats kwam, terwijl er een tekort is aan bedrijventerreinen, in het bijzonder voor lokale MKB-bedrijven. De Doornkade wordt ook niet meer vermeld op de gemeentelijke website als bedrijventerrein. NatúúrlijkHouten vindt dat onjuist.

Ambities

  • NatúúrlijkHouten wil dat de gemeente zich inspant om het aantal banen in Houten in overeenstemming te brengen met de beroepsbevolking.
  • NatúúrlijkHouten wenst dat het bedrijventerrein Doornkade een volwaardig bedrijventerrein blijft, in het bijzonder ook voor het lokale MKB, startups en zzp’ers.
  • NatúúrlijkHouten vindt dat op de gemeentelijke website Doornkade net zoals andere bedrijventerreinen in Houten vermeld dient te worden als bedrijventerrein en zo actief onder de aandacht wordt gebracht van ondernemers.

NatúúrlijkHouten: een nieuw politiek geluid